Wetgeving Nederland

In Nederland schrijft de wet voor dat u maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed mag hebben (of 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde lucht). Voor onervaren bestuurders met minder dan 5 jaar een rijbewijs is de limiet 0,2 promille. Dit betekent dat het niet verboden is om met alcohol op aan het verkeer deel te nemen, echter betreft het slecht een zeer beperkte hoeveelheid van één tot maximaal twee glazen alcohol.

Een alcoholtest geeft aan of u de limiet heeft bereikt of overschreden. Indien u dus meer dan 0.5 promille alcohol in het bloed heeft (0,2 voor onervaren bestuurders) dan bent u strafbaar.

Er zijn een aantal wetten die over alcohol gaan:

 1. De Drank- en Horecawet
 2. De Wegenverkeerswet (WVW)
 3. Algemene Politie Verordening (APV). Extra regels vastgesteld door de gemeente

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca, sportkantines, slijterijen en winkels. Voor het verkeer heeft deze wet dus weinig impact behalve dat een verkoper (verstrekker) een schenkverbod heeft bij personen die dronken zijn. Echter ingrijpen als een klant dronken richting hun voertuig vertrekken wordt zelden tot nooit gedaan. De horeca medewerker is hiertoe ook niet verplicht, wel wordt er soms een alcoholtest ter beschikking gesteld om de klant op zijn toestand en verantwoordelijkheid te wijzen.

De Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet schrijft voor dat iemand met meer alcohol in zijn bloed dan de limiet voorschrijft niet aan het verkeer mag deelnemen (dus ook niet op de fiets of de brommer).

Dit wordt door de politie gecontroleerd middels een elektronische alcohol ademtest. U wordt gevraagd te blazen door een buisje tot het toestel of de politieagent aangeeft dat u mag stoppen.

Verschijnt er een P dan is er niets aan de hand en mag u gewoon doorrijden. Verschijnt er een A of een F dan wordt u gevraagd een ademanalysetest te doen op het politiebureau.

Bent u na de ademanalyse nog steeds boven de toegestane limiet dan maakt de politie het proces-verbaal.

De straf die men krijgt bij het gebruik van alcohol in het verkeer hangt af van:

 • de hoeveelheid alcohol die je gedronken hebt (je promillage)
 • het aantal jaren dat je een rijbewijs hebt.

Aangehouden met alcohol: welke straffen?.

Word je aangehouden met een te hoog promille alcohol, dan kan de straf dus bestaan uit een:

 • Boete (door justitie)

 • Rijontzegging (door justitie)
 • Taakstraf/gevangenisstraf (door justitie)
 • Verplichte cursus over alcohol in het verkeer, kosten € 870 (door CBR)
 • Verplicht onderzoek naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid, kosten € 1000 (CBR)
 • Invordering van rijbewijs (CBR)

Onttrek je je aan een maatregel, dan verlies je je rijbewijs. In het verleden kon er ook een verplicht alcoholslot opgelegd worden, deze maatregel is echter sinds maart 2015 ingetrokken.

Alcohol Verkeer Wetgeving Nederland

Teveel alcohol op? Een rekenvoorbeeld

Met een slok op achter het stuur kan een dure aangelegenheid worden, een vb: je bent een man van 70 kilo en hebt 4 jaar je rijbewijs. Je drinkt tijdens de vrijdagmiddag borrel 7 glazen bier in 2 uur tijd en vertrekt daarna met de auto huiswaarts. Uw alcohol promillage zal rond de 1,2 promille liggen. Je wordt aangehouden, de straf is als volgt:

– Boete: € 550 en rijontzegging van 4 maanden onvoorwaardelijk.
– Verplichte driedaagse cursus, kosten € 870.

– Totale kosten: € 1620,-

Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de gevolgschade, denk bijvoorbeeld aan verlies van uw baan!

Weigeren van een politie alcohol blaastest ?

Het weigeren van een alcoholtest is ook geen wijs besluit. Het is strafbaar ook wanneer u het proces verstoord bijvoorbeeld door de aanwijzingen van de politieagent niet goed op te volgen.

Er zijn uitzonderingen zoals geneeskundige redenen waardoor een alcohol blaastest niet mogelijk is. De politie zal in dat geval een arts inschakelen voor een bloedonderzoek.

Alcohol Verkeer Wetgeving Nederland

Gevolgen weigeren alcohol blaastest

Het weigeren van een alcoholtest heeft verstrekkende gevolgen. Een weigering wordt gelijkgesteld met een alcoholgehalte in schaal 9 of 2,01 – 2.15 promille (4x de toegestane limiet). Dit komt neer op een geldboete van € 1.000,- en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 9 maanden. Daarnaast zal het CBR u verplichten tot deelname aan een alcoholcursus (EMA), of bij recidive eerst nog een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen.

Bij weigering van de alcoholtest op een snorfiets, moet u rekening houden met een geldboete van € 420,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.

Drugs in het verkeer

Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs dus ook XTC, amfetamine en GHB.

Drugsgebruik is aan te tonen via een speekseltest, bloed- of urineproef maar ook door een test van het zicht, spraak en motoriek. Bent u een verdachte bestuurder? Dan moet u deze testen verplicht ondergaan.

Aangehouden onder invloed van drugs: welke straffen?

vanaf april 2023 gelden nieuwe regels in Nederland en wordt er bij een positieve drugstest direct een antidrugscursus opgelegd. Dit programma duurt 5 weken en kost € 1100, dit is exclusief de boete voor het rijden onder invloed.

Deze boetes zijn niet mals. Ben je vaker gepakt dan kunnen de boetes oplopen tot maximaal € 21.700. Ook kunt u het rijbewijs kwijtraken voor kortere of langere tijd. In het uiterste geval kun je een jaar gevangenisstraf krijgen.

Tevens moet u een onderzoek laten uitvoeren door het CBR om te kijken of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Dit onderzoek kost € 1200,-

Hoe groot is de pakkans? Die was relatief klein maar momenteel toch aanzienlijk groter. Momenteel worden er tot wel 1000 personen per maand aangehouden die positief testen op een drugstest.

In 2022 zijn er 43000 bekeuringen uitgedeeld voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

De wettelijke limieten:

 • amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA en MDA: 50 microgram per liter bloed;
 • cannabis: 3,0 microgram tetrahydrocannabinol (thc) per liter bloed;
 • heroïne en morfine: 20 microgram morfine per liter bloed;
 • GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 10 milligram GHB per liter bloed.
 • Voor alle andere drugs geldt: als ze invloed hebben op je rijgedrag, mag je ze niet gebruiken als je gaat rijden.
 • Gebruik je een combinatie van verschillende drugs of drugs in combinatie met alcohol? Dan is dat extra gevaarlijk en gelden lagere limieten.

Wat is rest alcohol?

Restalcohol is de alcohol die nog gemeten wordt nadat je een aanzienlijke tijd niet gedronken hebt, bijvoorbeeld de volgende ochtend. Bij een controle kan iemand dus nog steeds worden bekeurd wegens rijden onder invloed.

In het algemeen verdwijnt een glas alcohol na ongeveer 1 à 1,5 uur uit het lichaam. Dus voor 6 glazen bier is dit pas na 6 tot 9 uur. Met 15 glazen is dit 15 tot 22,5 uur. Je kan dus tot ver in de volgende dag onder invloed zijn en positief testen bij een alcoholcontrole.

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorvoertuig. Het doel van deze maatregel is te zorgen dat u niet nogmaals deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol. Het meewerken aan de EMA cursus is verplicht. Bij weigering wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats en bestaat uit een voorgesprek en drie doordeweekse cursusdagen. Op deze manier bent u over een lange periode bezig met het onderwerp alcohol en verkeer. In de cursus wordt duidelijk gemaakt wat alcohol doet in het lichaam en welke effecten dit heeft op het rijgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.