Alcohol Verkeer Wetgeving Frankrijk

Wetgeving Frankrijk

In Frankrijk is het sinds mei 2020 niet meer verplicht om de alcohol ademtest met NF X 20 702 keurmerk bij u te hebben. Dat wil niet zeggen dat het door de Franse regering niet wordt aanbevolen om een dergelijke test bij u te dragen zodat u de mogelijkheid heeft om uzelf te kunnen testen na gebruik van alcohol.

Het was al langere tijd zo dat er niet werd gehandhaafd door de Gendarmerie of Police National en daarom was de verplichting om een NF gecertificeerde test in het voertuig te hebben een wet die niet veel waarde had. De Franse overheid heeft beslist dat er intensiever wordt gecontroleerd op alcohol in het verkeer en zullen het ook niet nalaten hier hoge boetes voor uit te schrijven. Een nieuwe Franse wet schrijft dan ook voor dat iedere verkoper van alcohol hun klanten een alcoholtest moet kunnen aanbieden zodat de bewustwording bij bestuurders verder wordt vergroot.

In Frankrijk gelden dezelfde regels als in Nederland dus ervaren bestuurders hebben een maximale limiet van 0.5 promille. Beginnend bestuurders en professionele chauffeurs hebben maximale limiet van 0.2 promille. Bussen in Frankrijk zijn sinds 2012 uitgerust met een alcoholslot.

Het NF keurmerk voor alcoholtesters is een aantal keren aangescherpt met als resultaat dat er nu een product op de markt is dat onder verschillende omstandigheden een zeer betrouwbaar testresultaat kan bieden.

De laatst geldende NF X 20-702 norm stamt uit oktober 2014 en is de standaard waar de alcoholtest aan moet voldoen.

Enkele certificeringseisen zijn:

  • 100% betrouwbaarheid voor alle testen die worden uitgevoerd met referentie waarden 0.2 g/L of 0.5 g/L (promille)
  • Werking van het product moet worden gecontroleerd na opslag onder extreme condities van -20°C tot 70°C en een luchtvochtigheidsgraad van 95%
  • De werking van het product moet worden getest onder verschillende lichtsterktes, zowel dag als nacht en kunstlicht.

Het product dat wij vertegenwoordigen, Le Ballon van Contralco, voldoet aan al deze eisen en heeft dan ook recentelijk het NF certificaat verlengt tot en met 2022. Onderstaande link toont u het meest recente NF certificaat

Er zijn producten in de markt die beweren “conform met het decreet van juni 2015” te zijn. Wij maken u erop attent dat de bijlage van dit decreet vereist, dat men een testrapport kan overleggen dat door een door COFRAC geaccrediteerd laboratorium is opgesteld. Wij bevelen onze klanten ten zeerste aan dit testrapport op te vragen om zo de betrouwbaarheid van de producten naar de consument toe te kunnen garanderen. Inderdaad, veel producten zullen niet slagen voor de test, Le Ballon van Contralco uiteraard wel.

Boete voor rijden onder invloed in Frankrijk

De boetes voor het rijden onder invloed in Frankrijk kunnen behoorlijk pittig zijn.

Van 0,5‰ tot 0,8‰ of 0,25 tot 0,40 mg/l: vanaf € 135 en ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar (voertuig kan in beslag genomen worden).

Meer dan 0,8‰ of 0,4 mg/l: maximaal € 4.500, inhouding van het rijbewijs gedurende 72 uur (mogelijk verlengd tot 6 maanden), een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar en/of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

Rijden onder invloed van drugs: maximaal € 4.500 en ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 3 jaar en/of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

De genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen.