Bob blijft sober!

Wetgeving Alcoholcontroles (België)

Wat zegt de wet?

Voor alle duidelijkheid: drinken en rijden gaan moeilijk samen maar de wet verbiedt het niet. U mag dus drinken, maar niet te veel. Een alcoholtest biedt uitsluitsel: u weet meteen of u te veel op hebt of niet.

Hebt u gedronken? Dan meet men de alcohol in uw bloed en in de lucht die u uitademt. De wet schrijft voor dat u maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed mag hebben. Voor uitgeademde lucht geldt 0,22 mg/l. Hebt u er meer, dan bent u strafbaar.

Alcoholcontrole ademtest Politie

Eerst wordt u gevraagd om te blazen in een elektronisch ademtest-toestel oftewel een voorselectie apparaat. Dit geeft aan of u al dan niet strafbaar bent. Al wat u moet doen, is stevig en lang genoeg in het toestel blazen totdat de agent zegt dat u mag stoppen. Verschijnt er safe, dan is er niets aan de hand. Bent u unsafe, dan zal een ademanalysator, oftewel een bewijslast apparaat, dit moeten bevestigen en zal zeer precies bepalen hoeveel promille u blaast.

Weigeren van een alcoholcontrole

Zo’n ademtest kunt u in principe niet weigeren. Wel hebt u recht op een kwartier uitstel maar de vraag blijft of dit in uw voordeel is. Het heeft enkel zin als u het kwartier ervoor nog gedronken hebt en dus mogelijk nog mondalcohol blaast. Sterker nog, het kan zelfs in uw nadeel werken. Het kan zijn dat nog niet alle alcohol is opgenomen in uw bloed met als gevolg dat het alcohol promillage in dat bewuste kwartier nog verder gestegen is.

Een ademtest, -analyse of bloedproef weigeren kunt u niet. Weigert u toch, dan wordt u als positief beschouwd. En u krijgt meteen een rijverbod van zes uur.

Testresultaten alcoholcontrole

  • Hebt u minder dan 0,22 mg/l (< 0,5 promille)? U mag gerust verder rijden.
  • Tussen de 0,22 en 0,35 mg/l (0,5 t/m 0,8 promille)? U krijgt meteen een tijdelijk rijverbod van drie uur.
  • Boven de 0,35 mg/l (> 0,8 promille) krijgt u een rijverbod van zes uur. Na die zes uur wordt u gevraagd een nieuwe ademtest of ademanalyse af te leveren. Is die nog steeds positief? Dan krijgt u opnieuw drie tot zes uur rijverbod.

Sinds enkele jaren (06/2014) mag de politie ook gebruik maken van sampling- of screeningtoestellen, ook wel snuffeltoestel genoemd. Hierbij blaas je niet door een mondstuk maar vanop korte afstand door een soort trechtertje. Al na 2, 3 seconden weet het toestel of je iets gedronken hebt en volgt een nieuwe -nauwkeuriger- test.

Rijden onder invloed: een dure grap

Te veel gedronken betekent niet enkel een rijverbod. U betaalt ook een boete en die bedragen kunnen behoorlijk aantikken. Pintje te veel en u hebt mogelijk meteen 170,- euro aan uw broek. Wat nog kan oplopen tot een maximumbedrag van maar liefst 11.000 euro! Tel daar nog de ellende en kosten bovenop, want u moet uw wagen laten staan én u verliest tijdelijk uw rijbewijs.

Bij weigering van de alcoholtest op een snorfiets, moet u rekening houden met een geldboete van € 420,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.

Drugs in het verkeer

Drugs in het verkeer zijn absoluut verboden. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs dus ook XTC, amfetamine en GHB.

Drugsgebruik is aan te tonen via een speekseltest, bloed- of urineproef. Bent u een verdachte bestuurder? Dan moet u deze testen verplicht ondergaan.

Aangehouden onder invloed van drugs: welke straffen?

De boetes zijn niet mals. U krijgt een rijverbod van tenminste 12 uur opgelegd en mogelijk intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen! Bij een positieve test kunt u een geldboete van tussen de € 1.100 en € 11.000 krijgen plus een verval van het recht tot sturen. Bij herhaling binnen 3 jaar na veroordeling kunt u een gevangenisstraf opgelegd krijgen van 1 maand tot 2 jaar en/of een geldboete van € 2.200 tot € 27.500 plus een verval van het recht tot sturen van 3 maanden tot 5 jaar of definitief.

Wat is rest alcohol?

Restalcohol is de alcohol die nog gemeten wordt nadat je een aanzienlijke tijd niet gedronken hebt, bijvoorbeeld de volgende ochtend. Bij een controle kan iemand dus nog steeds worden bekeurd wegens rijden onder invloed.

In het algemeen verdwijnt een glas alcohol na ongeveer 1 à 1,5 uur uit het lichaam. Dus voor 6 glazen bier is dit pas na 6 tot 9 uur. Met 15 glazen is dit 15 tot 22,5 uur. Je kan dus tot ver in de volgende dag onder invloed zijn en positief testen bij een alcoholcontrole.

Alcohol Verkeer Wetgeving België