Frequently Asked Questions

Veel gestelde vragen

Ja natuurlijk. Maar het testresultaat kan alleen als richtlijn voor het alcoholpromillage in het bloed worden gebruikt en niet als wettelijk bewijsmiddel.

Dit geeft vaak verwarring omdat er verschillende manieren zijn om het alcoholgehalte weer te geven.

In België en Nederland is de limiet 0,5 ‰ (promille) = 0,50 mg/ml (mg alcohol per ml bloed) = 0,5 g/l BAG (bloedalcoholgehalte). Daarboven is het strafbaar om aan het verkeer deel te nemen.

Echter, het alcoholgehalte wordt in eerste instantie gemeten in de uitgeademde alveolaire lucht (AAG) en wordt vervolgens door het toestel omgerekend naar BAG. Die omrekening is per land verschillend.

In Nederland en België is 0,5 ‰ BAG gelijk aan 220 µg/l of 0,22 mg/l AAG

Daarnaast gelden voor bepaalde groepen andere grenswaarden:

Nederland: beginnende bestuurders: 88 µg/l of 0,2 ‰

België: professionele bestuurders: 88 µg/l of 0,2 ‰

Wie meer over die omrekening wil weten vindt hier meer informatie

Dat zijn de longblaasjes in de uiteinden van je longen. Via uitwisseling met de bloedvaten komt de alcohol in de longen terecht.

Variabelen als lichaamsgewicht, metabolisme, maagvulling, fysieke conditie en vooral tijd, beïnvloeden het alcoholgehalte.

Waarschijnlijk heeft u bij de eerste test mondalcohol gemeten, wat een hoger resultaat geeft. Bovendien heeft het lichaam al een deel van de eerder geconsumeerde alcohol verwerkt.