Zelftest op Helicobacter Pylori antilichamen in volbloed – 1 testkit

13,63 ( prijs ex. BTW: 11,26 )

Helicobacter pylori is een bacterie dat zich bij voorkeur nestelt in het menselijke maagslijmvlies. De infectie verloopt vaak asymptomatisch, maar kan soms gastritis en zweren in de maag of in het duodenumsegment van de dunne darm veroorzaken. De meest voorkomende symptomen van deze aandoeningen zijn brandend maagzuur of pijn in het bovenste deel van de buik, vooral bij vasten of in de vroege ochtend, wanneer de maag leeg is. Andere geassocieerde symptomen zijn misselijkheid, verzadiging, reflux, verlies van eetlust, boeren, gewichtsverlies en diarree. Zweren kunnen soms bloeden, waardoor langdurig bloedarmoede ontstaat. Op lange termijn wordt H. pylori-infectie in verband gebracht met een verhoogd risico op maagkanker.

De eenvoudigste manier om besmetting vast te stellen is door te controleren op de aanwezigheid van specifieke antilichamen (IgG) die door het immuunsysteem worden geproduceerd nadat het in contact is gekomen met de bacterie en deze probeert te elimineren. De Helicobacter pylori antilichamen zelftest van PRIMA-LAB kan de aanwezigheid van deze antilichamen in enkele minuten opsporen

Deze test heeft een gevoeligheid van 95,80 % en een specificiteit van 84.40 %. De algehele betrouwbaarheid is 87,00 % bij een drempelwaarde van 15 UA/mL

Categorieën: , , Artikelnummer: GT0004

Extra informatie

Gewicht 0,045 kg
Afmetingen 18 × 7,5 × 2,5 cm

Omschrijving

ALGEMEEN

HELICOBACTER PYLORI
Helicobacter pylori is een bacterie dat zich bij voorkeur nestelt in het menselijke maagslijmvlies. De infectie verloopt vaak asymptomatisch, maar kan soms gastritis en zweren in de maag of in het duodenumsegment van de dunne darm veroorzaken. De meest voorkomende symptomen van deze aandoeningen zijn brandend maagzuur of pijn in het bovenste deel van de buik, vooral bij vasten of in de vroege ochtend, wanneer de maag leeg is. Andere geassocieerde symptomen zijn misselijkheid, verzadiging, refl ux, verlies van eetlust, boeren, gewichtsverlies en diarree. Zweren kunnen soms bloeden, waardoor langdurig bloedarmoede ontstaat. Op lange termijn wordt een besmetting met Helicobacter pylori in verband gebracht met een verhoogd risico op maagkanker.
Het zoeken naar Helicobacter pylori-specifieke antigenen in de ontlasting is een valide en niet-invasieve methode om een infectie snel vast te stellen.

PRINCIPES VAN DE TEST
Helicobacter pylori Test is een immunochromatografi sche test die de aanwezigheid van anti-Helicobater pylori IgG antilichamen in het bloed detecteert, met behulp van speciale monoklonale antilichamen geconjugeerd met goud en geïntegreerd in de reactieve strip.

HANDLEIDING:
Download

TESTPROCEDURE:

 1. Handen wassen met zeep en warm water, afspoelen met schoon water en laten drogen. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan het meegeleverde gaasje als alternatief.
  Opmerking: Het gebruik van warm water vergemakkelijkt de capillaire bloedafname omdat het vaatverwijding induceert.
 2. Bereid het benodigde materiaal als volgt voor: open het aluminium zakje, haal alleen de testcassette eruit en gooi het droogzakje weg. Open de plastic verpakking met de pipet. –. A
 3. Draai het beschermdopje van het steriele lancet voorzichtig 360° zonder eraan te trekken. Verwijder de vrijgekomen dopje en gooi het weg. –. B
 4. Masseer de voor de prik gekozen vinger voorzichtig (de zijkant van de ringvinger wordt aanbevolen). Het is belangrijk dat de massage wordt uitgevoerd vanaf de handpalm tot aan het vingerkootje, om de
  doorbloeding te verbeteren. Druk het open uiteinde van het lancet (de kant waar het dopje uitgetrokken is) tegen de vingertop –. C De punt van het lancet trekt zich na gebruik automatisch terug. Als het
  lancet niet goed werkt, gooi het dan weg en gebruik het tweede meegeleverde lancet. Als het tweede niet nodig is, kan deze zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen worden verwijderd.
 5. Houd de hand naar beneden en masseer de vinger tot zich een grote druppel bloed vormt. Het is  belangrijk om van de handpalm naar het vingerkootje te masseren om de doorbloeding te verbeteren.
  –. D
 6. Neem de pipet zonder op het peertje te drukken. Er worden twee bemonsteringsmethoden voorgesteld:
  –. E: Houd de pipet horizontaal zonder het peertje in te drukken en plaats deze in contact met de bloeddruppel, deze zal door capillariteit in de pipet terechtkomen. Beweeg de pipet weg wanneer de
  zwarte lijn is bereikt. Als er niet genoeg bloed is, blijft u de vinger masseren tot de zwarte lijn is bereikt.
  –. E: plaats de pipet op een schoon, vlak oppervlak met de punt uit het plankje, plaats vervolgens de bloeddruppel in contact met de pipet, deze zal door capillariteit binnenkomen. Als het bloed niet
  voldoende is, blijft u de vinger masseren totdat het bloed de zwarte lijn heeft bereikt.
  Vermijd zoveel mogelijk om de punt van de pipet voortdurend van de vinger af te bewegen om de vorming van luchtbellen te voorkomen.
 7. Breng het met de pipet opgevangen bloed in het op de cassette (S) aangegeven putje door op het peertje
  van de pipet te drukken. –. F
 8. Schroef het blauwe dopje van de druppelfl acon (laat het witte dopje goed vastzitten). Doe 2 druppels in het op de cassette (S) aangegeven putje, wacht 5 seconden tussen de eerste en de tweede druppel.
  –. G
 9. Wacht 5 minuten en lees de resultaten af onder verwijzing naar het volgende deel voor de interpretatie van de resultaten.

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
LEES HET RESULTAAT AF NA PRECIES 5 MINUTEN
De intensiteit van de lijnkleuren is niet relevant voor de interpretatie van de resultaten van de test.

POSITIEF RESULTAAT
In het leesvenster verschijnen twee gekleurde banden bij de tekens T (test) en C (controle). De T-band kan minder intens (lichter) zijn dan de C-lijn. Deze uitslag betekent dat er anti-Hp-antisto en in het bloed zitten en dat u een arts moet raadplegen.

NEGATIEVE RESULTATEN
Een gekleurde band verschijnt alleen onder het teken C (controle) .
Dit resultaat betekent dat de aanwezigheid van anti-Hp-antilichamen in het bloed niet kan worden aangetoond.

ONGELDIG RESULTAAT
Er verschijnen geen banden of er is alleen een lijn onder het T (test)-teken en niet onder het C (controle)-teken.
In dit geval is het niet mogelijk het resultaat van de test te interpreteren, hetgeen als ongeldig moet worden beschouwd. Herhaal de test met een nieuw bloedmonster.

Q&A:
HOE WERKT DE HELICOBACTER PYLORI-TEST?
IgG-antilichamen worden in grote hoeveelheden door ons lichaam geproduceerd als reactie op infecties. De Helicobacter pylori-test identificeert klasse IgG-antilichamen specifiek voor Helicobacter pylori
en toont aan of de concentratie van deze antilichamen in het bloed 15 AU/mL is. In sommige gevallen kunnen monsters met IgG-concentraties tussen 10 AU/ml en 14,99 AU/ml positieve resultaten opleveren.

WANNEER KAN DE TEST WORDEN GEBRUIKT?
HELICOBACTER PYLORI TEST wordt aanbevolen wanneer de typische symptomen van een Helicobacter pylori maaginfectie aanwezig zijn, zoals maagpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, een vol gevoel, boeren, verlies van eetlust, diarree en gewichtsverlies. De test kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd. Als u medicijnen gebruikt,  overleg dan met uw arts om na te gaan of de medicijnen die u gebruikt de niveaus van circulerend IgG niet veranderen.

KAN HET RESULTAAT ONJUIST ZIJN?
Het resultaat is juist als de instructies zorgvuldig worden opgevolgd. Het resultaat kan echter niet juist zijn als: het apparaat voor gebruik in contact komt met andere vloeistoffen, als per ongeluk een deel van de verdunner wordt gemorst, als de hoeveelheid bloed niet voldoende is of als het aantal druppels dat in het putje wordt afgegeven meer dan 3 bedraagt. Met de meegeleverde pipet weet de gebruiker zeker dat hij de juiste hoeveelheid bloed heeft verzameld.

HOE MOET IK DE TEST INTERPRETEREN ALS DE KLEUR EN INTENSITEIT VAN DE TEST- EN CONTROLEBANDEN VERSCHILLEND ZIJN?
De kleur en de intensiteit van de banden zijn niet van belang voor de interpretatie van het resultaat. De banden
moeten volledig en homogeen zijn. De test is positief ongeacht de intensiteit van de kleur van de testband.

IS HET RESULTAAT BETROUWBAAR ALS HET NA 5 MINUTEN WORDT AFGELEZEN?
Nee. De test moet 5 minuten na afloop van de procedure worden afgelezen.

WAT MOET IK DOEN ALS HET RESULTAAT POSITIEF IS?
Een positief resultaat betekent dat het niveau van anti-Helicobacter pylori specifi eke antilichamen behorende tot de IgG-klasse gelijk is aan of hoger is dan 15 AU/ml. De test maakt geen onderscheid tussen
lopende of vroegere infecties, dus raadpleeg een arts en toon hem/haar het resultaat van de test. Uw arts zal beslissen welke andere tests u moet uitvoeren en u dienovereenkomstig adviseren.

WAT MOET IK DOEN ALS HET RESULTAAT NEGATIEF IS?
Een negatief resultaat betekent dat het niveau van anti-Helicobacter pylori specifi eke antilichamen behorende tot de IgG klasse lager is dan normaal. Raadpleeg dan uw arts als de symptomen aanhouden.

HOE NAUWKEURIG IS DE HELICOBACTER PYLOR-TEST?
De test is zeer nauwkeurig. Beoordelingsverslagen tonen een concordantiepercentage van 87% (CI 95%: 87-100%) met referentiemethoden.

CNK nummer

CNK: 4695011

CE-attest

CE Certificaat D1408400052_E

Andere suggesties…