C-REACTIVE PROTEIN TEST – 1 Testkit

15,74 ( prijs ex. BTW: 13,01 )

C-REACTIVE PROTEIN (CRP) is een acute-fase-eiwit dat voornamelijk door de lever wordt geproduceerd en in concentratie toeneemt als gevolg van letsel, infectie en ontsteking. Hoewel het geen specifieke marker is voor een bepaalde aandoening, wordt CRP momenteel gebruikt als een algemene diagnostische indicator van infectie en ontsteking en om de reacties van patiënten op behandeling en postoperatief herstel te controleren.

De C-REACTIVE PROTEIN Testkit heeft het CE 0483 keurmerk voor zelftesten en is geschikt voor thuisafname. De kit bestaat uit in totaal 1 test mogelijkheid.

Deze test heeft een gevoeligheid van 98,7% en een specificiteit van 96,00%. De algehele betrouwbaarheid is 97,60 % bij een drempelwaarde van 10 mg/L

Categorieën: , , Artikelnummer: GT0005

Extra informatie

Gewicht 0,045 kg
Afmetingen 18 × 7,5 × 2,5 cm

Omschrijving

ALGEMEEN:

C-REACTIVE PROTEIN

C-Reactive Protein (CRP) is een acute-fase-eiwit dat voornamelijk door de lever wordt geproduceerd en in concentratie toeneemt als gevolg van letsel, infectie en ontsteking. Hoewel het geen specifieke marker is voor een bepaalde aandoening, wordt CRP momenteel gebruikt als een algemene diagnostische indicator van infectie en ontsteking en om de reacties van patiënten op behandeling en postoperatief herstel te controleren.
Het CRP-gehalte in het bloed is hoog bij bacteriële infecties en laag bij virale infecties. Daarom kan de dosering van C-reactief proteïne een nuttig instrument zijn om de oorsprong van een ontstekingstoestand te bepalen. Door de CRP-niveaus in de tijd te volgen, kan de doeltreffendheid van een therapie worden bepaald en kan het genezingsproces van een patiënt worden geëvalueerd. De CRP-niveaus in het bloed bereiken hun piekconcentratie tussen 24 en 48 uur na het begin van de eerste symptomen van een infectie/ontsteking, en beginnen dan te dalen naarmate de infectie verdwijnt/ontsteking afneemt. De C-Reactive Protein Test biedt een semi-kwantitatieve evaluatie van de CRP-niveaus in het bloed die helpt bij de therapeutische diagnose en controle.

PRINCIPE VAN DE TEST
De C-REACTIVE PROTEIN TEST is een snelle immunochromatografische test voor de semi-kwantitatieve detectie
van C-Reactive Protein in menselijke bloedmonsters. De test maakt gebruik van speciale goudgeconjugeerde monoklonale antilichamen die in de reactieve strip zijn geïntegreerd.

HANDLEIDING:
Download

TESTPROCEDURE:
1) Handen wassen met zeep en warm water, afspoelen met schoon water en laten drogen. Opmerking: Het gebruik van
warm water vergemakkelijkt de capillaire bloedafname omdat het vaatverwijding induceert.
2) Leg het benodigde materiaal als volgt neer: open het aluminium zakje, haal alleen de testcassette eruit en gooi het
zakje met het droogmiddel weg. Open de plastic verpakking met de pipet. Open de flacon door de witte dop los te
draaien en zorg ervoor dat deze niet op de grond valt. –fig. A
3) Draai het beschermdopje van het steriele lancet voorzichtig 360° zonder eraan te trekken, verwijder het dopje en
gooi het weg. –fig. B
4) Masseer de voor de prik gekozen vinger voorzichtig (de zijkant van de ringvinger wordt aanbevolen). Het is belangrijk
dat de massage plaatsvindt van de handpalm naar de vingertop, om de doorbloeding te verbeteren. Druk het open
uiteinde van het lancet (de kant waar het dopje uitgetrokken is) tegen de vingertop –fig. C De punt van het lancet
trekt zich na gebruik automatisch terug. Als het lancet niet goed werkt, gooi het dan weg en gebruik het tweede
meegeleverde lancet. Als het tweede niet nodig is, kan deze zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen worden
verwijderd.
5) Houd de hand naar beneden en masseer de vinger tot zich een grote druppel bloed vormt. Het is belangrijk om van
de handpalm naar de vingertop te masseren om de doorbloeding te verbeteren. –fig. D
6) Neem de pipet zonder op het peertje te drukken. Er worden twee bemonsteringsmethoden voorgesteld:
–fig. E1: Houd de pipet horizontaal zonder het peertje in te drukken en plaats deze in contact met de
bloeddruppel, deze zal door capillariteit in de pipet terechtkomen. Beweeg de pipet weg wanneer de zwarte lijn is
bereikt. Als er niet genoeg bloed is, blijft u de vinger masseren tot de zwarte lijn is bereikt.
–fig. E2: plaats de pipet op een schoon, vlak oppervlak met de punt uit het plankje, plaats vervolgens de
bloeddruppel in contact met de pipet, deze zal door capillariteit binnenkomen. Als het bloed niet voldoende is, blijft
u de vinger masseren totdat het bloed de zwarte lijn heeft bereikt.
Vermijd zoveel mogelijk om de punt van de pipet voortdurend van de vinger af te bewegen om de vorming van
luchtbellen te voorkomen.
7) Doe het met de pipet opgevangen bloed in het eerder geopende flesje. Druk 2 of 3 keer op de pipetbol om ervoor te
zorgen dat al het bloed in de verdunningsoplossing terecht is gekomen. Plaats de schroefdop terug op het flesje en
schud goed gedurende minstens 10 seconden. –fig.F
8) Schroef het blauwe dopje van de druppelflacon (laat het witte dopje goed vastzitten). –fig.G.
Doe 3 druppels in het putje op de cassette (S). –fig.H
9) Wacht 5 minuten en lees vervolgens de resultaten af zoals aangegeven.

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
LEES HET RESULTAAT AF NA PRECIES 5 MINUTEN
LEES HET RESULTAAT NIET AF NA 6 MINUTEN
Het resultaat moet worden geïnterpreteerd onafhankelijk van de kleurintensiteit van de streepjes die in het afleesvenster kunnen verschijnen.

 • NEGATIEF, C-REACTIEF PROTEIN ONDER 10 MG/L
  Een gekleurde streepje verschijnt alleen onder het C (Control) teken, zoals in de figuur rechts. Dit resultaat
  geeft aan dat de CRP-concentratie lager is dan 10 mg/l en wijst op de afwezigheid van infectie en ontsteking.
 • POSITIEF, C-REACTIEF PROTEIN TUSSEN 10 EN 40 MG/L
  In het afleesvenster verschijnen twee gekleurde streepjes, één bij het C-teken (Controle), de andere bij het T1-teken, zoals op de afbeelding rechts te zien is. Het verdient aanbeveling een arts te raadplegen, omdat CRP-waarden tussen 10 en 40 mg/l in verband kunnen worden gebracht met een virusinfectie of het begin
  van een bacteriële infectie. Een ontsteking veroorzaakt door (bijvoorbeeld) lichamelijk trauma kan ook tot
  een dergelijk resultaat leiden.
 • POSITIEF, C-REACTIEF PROTEIN TUSSEN 40 EN 80 MG/L
  In het afleesvenster verschijnen drie gekleurde streepjes, één bij het C-teken en twee andere bij het T1- en T2-teken, zoals op de afbeelding rechts te zien is. Raadpleeg een arts, want dit resultaat kan verband houden met een virale of bacteriële infectie of een lichamelijk trauma.
 • POSITIEF, C-REACTIEF PROTEIN OVER 80 MG/L
  In het afleesvenster verschijnen vier gekleurde streepjes, één bij het C teken en) drie andere bij het T1-, T2- en, T1-teken, zoals op de afbeelding rechts te zien is. Raadpleeg een arts, want dit resultaat kan verband houden met een bacteriële infectie of een ernstige ontsteking.

OPMERKING: De kleurintensiteit in de controle- en teststreepgebieden kan verschillen (zoals weergegeven in de afbeeldingen). De intensiteit van de streepjes is niet relevant; alleen hun aanwezigheid moet in aanmerking worden genomen.

ONGELDIG RESULTAAT:
Het controle streepje verschijnt niet (er verschijnen geen lijnen of er
verschijnen een of meer T-streepjes zonder het C-streepje).
Onvoldoende monstervolume of onjuiste procedurele technieken zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het ontbreken van het controle streepje. Bekijk de procedure en herhaal de test met
een nieuwe testcassette en een nieuw bloedmonster.”;}i:3;a:3:{s:5:”title”;s:3:”Q&A”;s:2:”id”;s:2:”qa”;s:7:”content”;s:2617:”HOE WERKT DE C-REACTIEF PROTEÏNE TEST?

De test detecteert de aanwezigheid van CRP in menselijke volbloedmonsters met behulp van specifieke antilichamen en colloïdale gouddeeltjes in de teststrip.

WANNEER KAN DE TEST WORDEN GEBRUIKT?

De C-REACTIVE PROTEIN TEST kan worden gebruikt in het geval van infectie- of ontstekingsverschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn of zwakte, of om het genezingsproces na operaties en kleine verwondingen te controleren. De test kan ook worden gebruikt om de doeltreffendheid van een therapeutische behandeling te controleren en kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.

KAN HET RESULTAAT ONJUIST ZIJN?
Het resultaat is correct, zolang de instructies zorgvuldig worden opgevolgd en de test wordt bewaard onder de omstandigheden zoals vermeld in het hoofdstuk “Voorzorgsmaatregelen”. Het resultaat kan echter niet juist zijn als: het apparaat voor gebruik in contact komt met andere vloeistoffen, als de hoeveelheid bloed en/of verdunningsmiddel niet voldoende is, als het aantal druppels dat in de testopening is aangebracht onjuist is of als de afleestijden niet strikt worden gevolgd. Met de meegeleverde plastic pipet weet de gebruiker zeker dat hij de juiste hoeveelheid bloed heeft verzameld.

HOE MOET IK DE TEST INTERPRETEREN ALS DE KLEUR EN INTENSITEIT VAN DE TEST- EN CONTROLEBANDEN VERSCHILLEND ZIJN?

De kleur en de intensiteit van de streepjes zijn niet van belang voor de interpretatie van het resultaat. Raadpleeg het gedeelte “Interpretatie van de resultaten” en de afbeeldingen om het resultaat correct te evalueren.

IS HET RESULTAAT BETROUWBAAR ALS HET NA 6 MINUTEN WORDT AFGELEZEN?

Nee. De test moet 5 minuten na afloop van de procedure worden afgelezen en niet later dan 6 minuten na dit tijdstip. Resultaten die na 6 minuten worden afgelezen, zijn mogelijk niet correct.

WAT MOET IK DOEN ALS HET RESULTAAT POSITIEF IS?
Als het resultaat positief is en de CRP hoger is dan 10 mg/l, raadpleeg dan het hoofdstuk “Resultaatinterpretatie” en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts, omdat een antibioticabehandeling nodig kan zijn.

WAT MOET IK DOEN ALS HET RESULTAAT NEGATIEF IS?
Een negatief resultaat betekent dat de CRP-concentratie lager is dan 10 mg/l, wat betekent dat er geen virale of bacteriële infectie aan de gang is. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

HOE NAUWKEURIG IS DE C-REACTIVE PROTEÏNE TEST?
De C-REACTIVE PROTEIN test vertoond hoge concordantie met analytische referentiemethoden, met 97% nauwkeurigheid in het onderscheid tussen normale (< 10 mg/l) en abnormale waarden.

CNK nummer

CNK: 4694964

CE-attest

CE Certificaat D1408400052_E