Alcoholtesters en Drugstesten voor Zorginstellingen

Alcoline is opgericht in 1992 mede dankzij de vraag naar alcoholtesters in Zorginstellingen. Alcoline levert sindsdien alcoholtesters en drugstesten aan ziekenhuizen, GGD, GGZ, apotheken, verslavingszorg, en toeleveranciers aan de medische sector. De zorgsector heeft zo zijn specifieke wensen voor hun toestellen, zo moeten de elektronische toestellen voorzien zijn van een CE keurmerk en zal in 2020 de Medical Devices Regulation (MDR) van kracht worden. Alcoline heeft voor elke sector een passend product en zal dan ook voor de MDR de juiste producten kunnen leveren.

Aanbevolen producten voor Zorginstellingen

Wet & Regelgeving

Sinds de wet ter bescherming van persoonsgegevens AVG is het afnemen van alcohol- en drugstesten er niet makkelijker op geworden, ook niet in zorginstellingen. Er zijn wat uitzonderingen zoals de WET middelenonderzoek bij geweldplegers; op basis van die nieuwe wet heeft de politie de bevoegdheid om aangehouden verdachten van geweldsmisdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, te testen op het gebruik van alcohol en drugs. Als er op basis van uiterlijke verschijnselen een aanwijzing is dat er alcohol of drugs zijn gebruikt, kan het bevel worden gegeven om een blaastest en/of een speekseltest op drugs uit te voeren. Als deze test positief is, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Dat vervolgonderzoek bestaat uit een ademanalyse of een bloedonderzoek. Bij een bloedonderzoek wordt een forensisch arts ingeschakeld, die bloed afneemt bij de verdachte.

Medisch beroepsgeheim

Indien er een medische noodzaak is om te testen op alcohol en/of drugs dan valt de kennis hieromtrent allereerst onder het medisch beroepsgeheim. Dit geldt ook als er tijdens diagnostisch onderzoek of medische behandeling in of aan het lichaam van een patiënt middelen worden aangetroffen die voorkomen op lijsten genoemd in de Opiumwet. Tegelijkertijd kan de instelling het overtreden van de verbodsbepalingen niet tolereren en is het een ontoelaatbare bedreiging voor de veiligheid van de eigen medewerkers, andere patiënten en bezoekers.

Indien er van een in de zorginstelling verblijvende persoon bloed afgenomen moet worden in verband met rijden onder invloed, schakelt de politie de forensisch arts in die hiertoe bevoegd is. Voor de forensische taak om bloed af te nemen zijn per regio GGD-artsen aangewezen. De forensisch arts neemt contact op met de contactfunctionaris van de zorginstelling (tenzij anders is overeengekomen) om zijn/haar taak uit te voeren. De forensisch arts beoordeelt, eventueel in overleg met de behandelend arts, of het medisch verantwoord is bloed af te nemen.

Een alcoholblaastest en/of drugsspeekseltest kunnen uitkomst bieden als een eerste controle op de aanwezigheid van alcohol en drugs voordat de complexe procedure van bloedtesten wordt opgestart, Alcoline bedient verschillende zorginstellingen in binnen – en buitenland met het leveren en onderhouden van alcoholtesters en drugstesten zodat deze altijd een goedgekeurd apparaat binnen handbereik hebben.

Neem contact met ons op voor een offerte, bel naar 031164741078 mail naar info@alcoline.nl of vul het contactformulier in.