TESTEN, TESTEN, CORONATESTEN

grafiek coronatest

De laatste tijd is de capaciteit bij triagecentra, huisartsenwachtposten e.d. voor het afnemen van een coronatest aanzienlijk verhoogd. Gelukkig maar. Zo kunnen er meer positieve gevallen ontdekt worden. Keerzijde is helaas dat de laboratoria niet kunnen volgen. Ze hebben simpelweg te weinig capaciteit in mankracht en machines. Normaal gesproken moet de testuitslag voor een PCR-test binnen 24 uur geleverd worden. Het gevolg van de grote toevloed van aanvragen is dat men vaak 2, 3 dagen of zelfs langer op het testresultaat moet wachten. En ondertussen lopen de potentieel besmette mensen vrij rond of -in het beste geval- gaan zij in quarantaine. En wat met collega’s, vrienden en familie van iemand die positief getest is, of in afwachting van het resultaat is. Onzekerheid troef wat de zoektocht naar snellere testmethodes verklaart, in deze blog markeren wij de verschillende sneltest mogelijkheden:

COVID-19 antilichaamtesten
Na de uitbraak van het virus kwamen al snel de Covid-19 serologische testen op de markt. Deze zgn. sneltesten, die in 10-15 minuten nagaan of het lichaam in reactie op een virusaanval antilichaamstoffen (IgM/IgG) heeft aangemaakt hadden in het begin een bedenkelijke reputatie. Veel merken presteerden ondermaats waardoor de Belgische regering besloot ze bij wet voor zes maanden te verbieden. Inmiddels is er veel onderzoek naar gedaan, is het kaf van het koren gescheiden en zijn er betrouwbare producten op de markt verkrijgbaar. Sinds 19 september 2020, de datum dat het verbod op verkoop van deze testen afliep, zijn ze dan ook vrij verkrijgbaar.

COVID-19 antigeentesten
Sinds kort zien we ook Covid-19 Ag-sneltesten verschijnen. Een antigeen is de entiteit die de ziekte veroorzaakt. In het geval van COVID-19 is het antigeen dus het virus zelf, of meer specifiek, de eiwitten van het virus. Antilichamen zijn immune eiwitten die het lichaam heeft aangemaakt in antwoord op het antigeen. Zij merken het antigeen als schadelijk zodat de rest van het immuunsysteem ze onschadelijk kan maken.

Het venster van de detectie van COVID-19 antigeen en de antilichamen is verschillend. Voor het antigeen is het detectievenster vergelijkbaar met die van de PCR-test. Detectie is al 2-3 dagen voordat de symptomen zich ontwikkelen mogelijk. Dat betekent dat mensen al enkele dagen voordat ze de eerste symptomen krijgen besmettelijk zijn. Sommige mensen krijgen geen symptomentijdens de infectie maar testen wel positief en zijn ook besmettelijk voor anderen. De dag na het verschijnen van de symptomen bereikt de infectie zijn hoogtepunt. Antigeentests worden minder betrouwbaar in de loop van de tijd, omdat het immuunsysteem het virus begint op te ruimen en het virus in de lagere luchtwegen begint af te dalen (waardoor neus- en keelwattenstaafjes minder effectief worden).

Hieronder wordt de tijdlijn van zowel antigeen als antilichamen geïllustreerd.

grafiek coronatest

Bron: UK Research and Innovation (https://coronavirusexplained.ukri.org/en/article/vdt0006/)

Een nauwkeurige test is zowel gevoelig als specifiek. Een gevoelige test geeft een positief resultaat voor een groot deel van de mensen die geïnfecteerd zijn, dus geeft een laag aantal fout-negatieve resultaten. Een specifieke test geeft een negatief resultaat voor een groot deel van de mensen die niet geïnfecteerd zijn, dus geeft een laag aantal vals-positieve resultaten. Helemaal uit te sluiten is een fout-positieve of fout-negatieve helaas niet. De grootste kans op fouten bestaat tussen dag 7 en 10 na de eerste symptomen wanneer het virus al sterk is afgenomen en de hoeveelheid antilichamen nog beperkt is.

Conclusies:
De eerste conclusie is dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies uit een testresultaat. Er zijn meerdere factoren van belang zoals de kwaliteit van de test, de correcte uitvoering van de test, maar zeker ook het tijdstip dat de test wordt afgenomen.
De tweede conclusie is dat de antigeen- en antilichaamtest elkaar goed aanvullen. Door beide tests te gebruiken beantwoord je het best de vraag: “Ben ik nu besmet of heb ik het virus gehad of niet?”
Derde conclusie: een positieve antigeensneltest laat je het best interpreteren door een arts en verifiëren door een PCR-test.

Indien u een coronatest wenst te bestellen dan kunt u bij ons terecht via info@alcoline.be of op onze webshop Covid-19 testen.