Bedrijfsbeleid Alcohol, Drugs en Medicijn gebruik

CAO 100, Testen op alcohol en drugs mag op het werk

Op 1 april 2009 hebben werkgevers en werknemers na drie jaar onderhandelen een cao ondertekend waarin het afnemen van alcohol- en drugstest bij werknemers staat geregeld.

Het akkoord maakt een einde aan een lange discussie en heeft ‘alcoholgebruik uit de taboesfeer gehaald’. De bonden zijn blij dat er ‘nu eindelijk voorwaarden zijn’ die de werkgevers moeten volgen.

Zo mogen de tests bestaan uit een ademtest, over een lijn lopen of het installeren van een alcoholslot in een wagen, bloed- of urinetests mogen niet. Ook mag de uitslag niet automatisch dienen om iemand te ontslaan. Er is een hele reeks van regels die werkgevers moeten volgen voor ze de tests mogen afnemen.

De tests moeten passen in een preventiebeleid. Er moeten regels worden vastgelegd over het gebruik van alcohol in de refter, het occasioneel gebruik bij bedrijfsfeestjes, wat te doen bij acute dronkenschap, wie de testen mag afnemen, enz.

De procedure om tot zo’n beleid te komen verloopt in principe in twee fasen:

In de eerste fase – de oriëntatiefase – zal op initiatief van de werkgever een stuurgroep worden samengesteld. De stuurgroep stelt een ontwerp van beleids- of intentieverklaring op met als doel een consensus te krijgen tussen alle geledingen. Deze verklaring kan in het arbeidsreglement worden opgenomen zonder verdere procedure.

In de tweede fase dient de in de eerste fase opgestelde beleids- of intentieverklaring wel conform de normale procedure in het arbeidsreglement te worden vastgelegd.

Hoewel de wetgever met deze cao 100 een interessant kader biedt voor goede afspraken tussen werkgevers en werknemers, biedt het ook veel ruimte voor interpretatie en zijn er dus nog veel onduidelijkheden.

Wilt u er meer over weten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u een exemplaar van cao 100 bezorgen en hopelijk al uw vragen beantwoorden.

Heeft u interesse in een voorbeeld van een Alcohol, Drugs en Medicijn bedrijfsbeleid dan kunt u deze hier downloaden:

Download het Bedrijfsbeleid Alcohol, Drugs en Medicijn gebruik (ADM beleid)