Alcohol Verkeer Wetgeving Nederland

Bedrijfsbeleid Alcohol, Drugs en Medicijn gebruik

Een ADM-beleid is van belang voor bedrijven met veel aandacht voor veiligheid, gezondheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Typische bedrijven die een actief ADM-beleid nastreven zijn middelgroot tot grotere organisaties met interne bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) of bedrijfsarts. Chemische productiebedrijven en/of bedrijven die werken met gevaarlijke processen en machines.